Menu odnośników dodatkowych

Aktualności

Zmarł prof. Tomasz Radoszewski

W wieku 91 lat, zmarł prof. dr inż. Tomasz Radoszewski, pracownik naukowy Instytutu Badań Jądrowych (IBJ) od początków jego istnienia
W dniu 22 lipca 2015 r., w wieku 91 lat, zmarł prof. dr inż. Tomasz Radoszewski, pracownik naukowy Instytutu Badań Jądrowych (IBJ) od początków jego istnienia w Warszawie na Żeraniu, a następnie Instytutu Energii Atomowej (IEA) w Świerku. ----

Superkomputer ze Świerku wśród najszybszych instalacji obliczeniowych świata

Superkomputer ze Świerku wśród najszybszych instalacji obliczeniowych świata
Klaster komputerowy zbudowany w Narodowym Centrum Badań Jądrowych został oficjalnie zaliczony do grona najszybszych superkomputerów na świecie. Stworzona w ramach projektu Centrum Informatyczne Świerk instalacja znalazła się na 155. miejscu prestiżowej listy TOP500. ----

Komisja powołana przez Radę Naukową wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora NCBJ

Rada Naukowa NCBJ zatwierdziła kandydata na nowego dyrektora
Komisja Konkursowa powołana przez Radę Naukową Narodowego Centrum Badań Jądrowych po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej i dokonaniu oceny końcowej zdecydowała o przedstawieniu Panu Ministrowi Gospodarki kandydatury Pana dr. hab. inż. Krzysztofa Kurka na stanowisko Dyrektora NCBJ. ----

Jeszcze nowocześniejszy Świerk

Laboratorium Struktur Akceleracyjnych
Blisko 40 mln zł kosztowały nowe inwestycje programu „4LABy” w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku, częściowo dofinansowane przez Unię Europejską. Dzięki nim wzrósł potencjał naukowo techniczny ośrodka. Dziś, 24 czerwca br, na specjalnej konferencji, omówiono wyniki i zaprezentowano efekty przeprowadzonych prac. ----

Odznaczenia na Zamku Królewskim

Wiesława Krawczyk, Wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Mazowieckiego wręcza prof. Grzegorzowi Wrochnie, specjalne odznaczenie dla NCBJ w postaci Odznaki Honorowej  „Zasłużony dla Mazowsza”, fot. Marcin Jakubowski, NCBJ
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał odznaczenia: Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski, Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyże Zasługi osobom wybitnie zasłużonym dla chemii i fizyki jądrowej oraz działaczom opozycyjnym na rzecz przemian demokratycznych z Instytutu Badań Jądrowych oraz zasłużonym pracownikom Narodowego Centrum Badań Jądrowych i Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej. ----

Strony