Lekcje w reaktorze

Narodowe Centrum Badań Jądrowych umożliwia zorganizowanym grupom zwiedzanie jedynego w Polsce reaktora badawczego MARIA.

— CENNIK —

Podstawowe informacje dot. wizyty w reaktorze

  • do reaktora wchodzą osoby powyżej 11 roku życia;
  • opiekunowie potwierdzają telefonicznie przyjazd grupy przed uzgodnionym terminem przyjazdu;
  • aktualne listy uczestników powinny być zgodne z szablonem załączonym do strony Wycieczki do reaktora;
  • ze względu na zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Kompleksu Jądrowego Świerk wstęp cudzoziemców wymaga każdorazowo zaakceptowania przez Dyrektora Instytutu – listę gości zagranicznych (zawierającą ich imiona, nazwiska, kraj i adres zamieszkania oraz numer paszportu) proszę przedłożyć do Działu Edukacji i Szkoleń nie później niż 1 tydzień przed wizytą.

Regulamin zwiedzania reaktora 

  • zwiedzanie organizowane jest zgodnie z harmonogramem pracy reaktora (poza przerwami remontowymi) – zastrzegamy sobie możliwość zmian w dokonanych zapisach, wynikających z ewentulanych zmian harmonogramu pracy reaktora Maria. O zmianach w harmonogramie pracy reaktora będziemy telefonicznie informowali zapisane grupy;
  • grupy zwiedzające (w zależności od dnia i szczegółowego programu pobytu w NCBJ) nie mogą być liczniejsze niż 20 lub 30 osób;
  • zwiedzanie organizowane jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 14:30.

Szczegółowych informacji udziela:

Dział Edukacji i Szkoleń
tel. 22 273 16 12
fax. 22 273 11 40
deis@ncbj.gov.pl