Park Naukowo Technologiczny

Park Naukowo Technologiczny (PNT) stanowić będzie zaplecze dla szybkiego wdrażania wyników badań do gospodarki. Posłuży on za podstawę rozwoju nowatorskich, innowacyjnych podmiotów gospodarczych, które funkcjonować będą w obszarze zaawansowanych technologii, bazujących na wiedzy i doświadczeniu NCBJ. Stanowić też będzie w przyszłości lokalne centrum gospodarki opartej na wiedzy regionu Otwocka. Zakres jego działalności będzie stopniowo adaptowany do okoliczności, niemniej jednak jego zasadnicze funkcje, powinny trwale wiązać się z rozwojem technologii jądrowych, z wykorzystaniem ich w przemyśle, medycynie, energetyce, ochronie środowiska, biologii, inżynierii materiałowej.

Priorytetowym klientem Parku będą przedsiębiorstwa specjalizujące się w branżach związanych z energetyką, szczególnie jądrową, jak również z zaawansowanymi technologiami. Ponadto, wspierany będzie proces komercjalizacji wyników badań naukowych w gospodarce oraz stymulacja rozwoju gospodarczego regionu. Nadmienić należy, iż będzie to Park skupiający specjalistów nauk ścisłych, przyrodniczych oraz technicznych. W ramach PNT Świerk funkcjonować będą laboratoria, pracownie, firmy z dziedziny chemii, fizyki, wysokich technologii. Za pośrednictwem nowoczesnych, funkcjonalnych obiektów, Park stworzy dogodne, optymalne warunki do prowadzenia działalności biznesowej, a przy tym oferować będzie również szeroki wachlarz usług okołobiznesowych.

Rezultaty realizacji projektu budowy Parku Naukowo Technologicznego w Świerku, umożliwią Narodowemu Centrum Badań Jądrowych wykorzystanie potencjału badawczego, jak również systematyczne wdrażanie prac badawczo-rozwojowych do sfery gospodarczej. Przyczynią się także do zwiększenie użyteczności tych prac, na rzecz otoczenia naukowego i przemysłowego, dzięki czemu wzrośnie konkurencyjność Mazowsza.

Wprowadzenie pierwszych firm do Parku oraz uruchomienie nowych laboratoriów przewidujemy na rok 2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013