Polfel

Polfel - polski laser na swobodnych elektronach

Podjęcie prac nad budową lasera na swobodnych elektronach umożliwia nie tylko udostępnienie polskim naukowcom nowoczesnego urządzenia, które może być wykorzystywane w wielu dziedzinach nauki i techniki ale także pozwala na włączenie się w programy europejskie. Dzięki temu projektowi Polska podkreśla swoje znaczenie na mapie wielkich instalacji badawczych Europy. Warto zaznaczyć, że budowa POLFEL nie stanowi konkurencję dla projektu synchrotronu krakowskiego. Te dwa źródła emitują promieniowanie o zupełnie innych charakterystykach i stanowią urządzenia komplementarne. 

To jest tylko wizytówka projektu.
Oficjalna strona internetowa projektu dostępna jest pod adresem:
http://polfel.pl/
Polfel - polski laser na swobodnych elektronach