Zakład Technologii Plazmowych i Jonowych (FM2)

Adres

05-400 Otwock, Świerk

tel.

+48 22 273 15 58

fax

+48 22

e-mail

sekretariat@ncbj.gov.pl

www

 

Kierownik Zakładu

dr Cezary Pochrybniak
e-mail: cezary.pochrybniak@ncbj.gov.pl

Struktura organizacyjna Zakładu

Przedmiot badań

 • Wykorzystanie naświetlania wiązkami plazmowo-jonowymi do celów m.in:
 • poprawy zwilżalności materiałów ceramicznych,
 • poprawy właściwości korozyjnych metali i stopów,
 • badania adhezji Pb na podłożu Nb pod kątem zastosowań do produkcji fotokatod nadprzewodzących.
 • Prace badawcze nad perspektywicznymi materiałami dla spintroniki i fotowoltaizmu.
 • Plazmowa inżynieria powierzchni - synteza i charakteryzacja cienkich warstw do zastosowań technologicznych.
 •  Badanie własności i struktury materiałów przy użyciu metod cRBS oraz cPIXE
 • prace rozwojowe nad programem McChasy do symulacji widm RBS i kanałowania dla struktur krystalograficznych.
 • Badania archeometryczne:
 • badanie składu pierwiastkowego pod kątem proweniencji surowcowej i technologicznej zabytków,
 • badania korozyjne mające na celu ocenę stanu zachowania zabytku pod kątem technologicznym.