Menu odnośników dodatkowych

Przetargi i zaproszenia

Dostawa autobusu używanego w formie leasingu operacyjnego

----

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Narodowego Centrum Badań Jądrowych za 2016 rok

----

Wykonanie remontu pomieszczeń przy wylocie kanałów H1/H2 w budynku Reaktora Maria

----

Wykonanie remontu sieci wodociągowej na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku

----

Remont kabli elektroenergetycznych do podstacji ST-2 i ST-3

----

Remont kabli elektroenergetycznych do podstacji OPT-7

----

Wykonanie remontu i izolacja zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku

----

Wykonanie remontu zbiorników retencyjnych, przepompowni ścieków i PZK na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku

----

Wykonanie rozbiórki budynków na terenie Naodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku

----

Dostawa sprzętu komputerowego

----

Informacja o zamówieniu z dziedziny nauki-dostawa niestandardowego elementu paliwowego

----