Menu odnośników dodatkowych

Przetargi i zaproszenia

Dostawa i montaż próżniowego stanowiska pompowego do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku

----

Remont i konserwacja obwodów oświetlenia terenu Narodowego Centrum Badań Jądrowych

----

Dostawa materiałów promocyjnych

----

Wymiana gruntu w pasie ogrodzenia terenu Reaktora Maria w Narodowym Centrum Badań Jądrowych

----

dostawa aparatury próżniowej do kontroli próżni

----

Dostawa urządzeń sieciowych do Narodowego Centrum Badań Jądrowych

----

dostawa detektora scyntylacyjnego N 25.9x16.9/B380

zamówienie z dziedziny nauki----

Dostawa sprzętu komputerowego do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku

----

Wykonanie remontu sieci wodociągowej na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku.

----

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Narodowego Centrum Badań Jądrowych za 2016 rok

----

Informacja o zamówieniu z dziedziny nauki-dostawa niestandardowego elementu paliwowego

----