Menu odnośników dodatkowych

Przetargi i zaproszenia

Wykonanie remontu pomieszczeń przy wylocie kanałów H1/H2 w budynku Reaktora Maria

----

Wykonanie remontu sieci wodociągowej na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku

----

Remont kabli elektroenergetycznych do podstacji ST-2 i ST-3

----

Remont kabli elektroenergetycznych do podstacji OPT-7

----

Wykonanie remontu i izolacja zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku

----

Wykonanie remontu zbiorników retencyjnych, przepompowni ścieków i PZK na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku

----

Dostawa płytek ceramicznych do lutowania próżniowego

----

Wykonanie rozbiórki budynków na terenie Naodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku

----

Dostawa sprzętu komputerowego

----

Wykonanie remontu ogrodzenia na terenie Naodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku

----

Wykonanie usługi audytu zewnętrznego dla projektu "Kompleksowy System do Radioterapii Śródoperacyjnej" - Akronim INTRA-DOSE

----

Dostawa kamizelek kuloodpornych

----

Dostawa aparatury mikrofalowej

----

Informacja o zamówieniu z dziedziny nauki-dostawa niestandardowego elementu paliwowego

----

Informacja o zamówieniu z dziedziny nauki - dostawa płytek uranowych

----