Menu odnośników dodatkowych

Przetargi i zaproszenia

Zamówienia publiczne

przygotowanie i dostawa materiałów konferencyjnych na potrzeby projektu INTRA-DOSE

----

Wykonanie usługi audytu w laboratorium badawczym na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych

----

Przetargi

Zapewnienie redundantnego szerokopasmowego dostępu do Internetu dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych

----

Dostawa sprzętu komputerowego do Narodowego Centrum Badań Jądrowych

----