Menu odnośników dodatkowych

Międzynarodowa konferencja informatyki materiałowej – pierwsza taka w Polsce

grafika dekoracyjna
NCBJ organizuje 1st NOMATEN International Conference on Materials Informatics. Informatyka materiałowa to nowa dziedzina badań, która wykorzystuje zaawansowane narzędzia informatyczne do lepszego poznania i projektowania materiałów potrzebnych przede wszystkim do pracy w ekstremalnych warunkach fizycznych i chemicznych, a także w medycynie. Tematyką tą zajmują się m.in. pomysłodawcy i organizatorzy konferencji - naukowcy z Centrum Doskonałości NOMATEN działającego w Świerku. ----

Wzbronienie syntezy jąder pierwiastków superciężkich

Rysunek z pracy: Prawdopodobieństwo fuzji Pfus(l) jako funkcja temperatury T i wysokości bariery H(l) dla różnych wartość momentu pędu l (0, 20, 40 i 60 ℏ). Obliczenia dla trzech pocisków: 48Ca (kolor zielony), 50Ti (niebieski), 54Cr (czerwony) oddziałujących z jądrami 208Pb. Kolor powierzchni obrazuje zmianę temperatury układu.
Naukowcy z NCBJ i UW opublikowali pracę, w której wyjaśniają, od czego zależy powodzenie syntezy jąder najcięższych pierwiastków w reakcjach fuzji. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że dramatyczny spadek prawdopodobieństwa syntezy wraz ze wzrostem liczby atomowej tworzonego jądra da się wyjaśnić, zakładając, że fuzja następuje w procesie dyfuzji. ----

Tematyczny przegląd obiektów jądrowych – trwają konsultacje publiczne

Hala reaktora badawczego MARIA
Co 6 lat, kraje UE dokonują wzajemnej, tematycznej oceny bezpieczeństwa instalacji jądrowych. W Polsce taki obiekt stanowi reaktor badawczy MARIA. Do 27 maja 2022 r. trwają publiczne konsultacje dokumentów regulujących tematyczny przegląd obiektów jądrowych. ----

Grafen jako detektor pola magnetycznego w reaktorach termojądrowych

W projektach związanych z syntezą termojądrową konieczne jest wykorzystanie materiałów odpornych na wysokie temperatury i uszkodzenia radiacyjne. Obiecujące pod tym względem są materiały bazujące na węglu, zwłaszcza nanorurki węglowe i grafen. W badaniach odporności detektorów grafenowych na wysokie strumienie neutronów brali udział naukowcy z Zakładu Badań Reaktorowych NCBJ. ----

Rozstrzygnięcie tegorocznej edycji konkursu Fizyczne Ścieżki!

Ogłoszono wyniki XVII edycji konkursu Fizyczne Ścieżki, który jest organizowany przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych i Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Zdobywcom I, II i III miejsca przyznano nagrody pieniężne, jak również przekazano środki na wyposażenie szkolnych pracowni opiekunom naukowym. Po raz pierwszy przyznana została również nagroda im. prof. Ludwika Dobrzyńskiego dla nauczyciela będącego opiekunem uczestnika konkursu. ----

LHC wchodzi w kolejną fazę rozruchu po Long Shutdown 2

Pierścień akceleratora LHC w tunelu pod Point 1 (eksperyment ATLAS). Źródło: Hertzog, Samuel Joseph: CERN
Od kilku miesięcy naukowcy z CERN przygotowują do wybudzenia znajdujący się tam kompleks akceleratorów. Po ponad 3 latach tzw. Long Shutdown 2 i sukcesywnym testowaniu kolejnych etapów rozpędzania, pierwsza wiązka protonów pojawiła się już w pierścieniu LHC. ----

Paliwo TRISO – paliwo z własną „obudową bezpieczeństwa”

Reaktory wysokotemperaturowe wykorzystują nowoczesne paliwo jądrowe typu TRISO (ang. TRIstructural-ISOtropic). Naukowcy NCBJ przeprowadzili wstępne badania odporności „osłon” kuleczek paliwowych na uszkodzenia mechaniczne. Prace prowadzone są we współpracy z Europejskim Centrum Badawczym (JRC). ----

Ujemny współczynnik reaktywności reaktora dwupłynowego

Naukowcy NCBJ analizują koncepcje przyszłych rozwiązań reaktorów jądrowych nowych generacji. Jednym z obiecujących rozwiązań jest reaktor dwupłynowy (DFR). W pracy opublikowanej w kwietniowym numerze czasopisma Progress in Nuclear Energy badacze wykazali, że DFR charakteryzuje się ujemnym temperaturowym współczynnikiem reaktywności, który jest jedną z kluczowych wielkości świadczących o pasywnym bezpieczeństwie reaktora jądrowego. ----

Jak ciężki może być grawiton?

Naukowcy starają się określić własności grawitonu – hipotetycznej cząstki przenoszącej oddziaływanie grawitacyjne. W pracy opublikowanej w czasopiśmie Journal of High Energy Astrophysics prof. Marek Biesiada wraz ze współpracownikami na podstawie analizy 12 gromad galaktyk przedstawili nowe ograniczenie na masę grawitonu. Jest ono o siedem rzędów wielkości silniejsze niż ograniczenia wynikające z obserwacji fal grawitacyjnych. ----

Prof. Michał Kowal w Radzie Naukowej ośrodka badawczego GANIL

Dr hab. Michał Kowal, prof. NCBJ – fot. archiwum prywatne, Michał Kowal
Prof. Michał Kowal, Kierownik Zakładu Fizyki Teoretycznej NCBJ, wszedł w skład Rady Naukowej francuskiego ośrodka badawczego GANIL (fr. Grand Accélérateur National d’Ions Lourds – Wielki Narodowy Akcelerator Ciężkich Jonów). Wraz z pozostałymi członkami Rady, prof. Kowal będzie kształtował program badawczy instytutu. ----

Strony