NCBJ trzecią instytucją w Polsce w rankingu Nature Index

Jesteśmy trzeci w Polsce (po PAN liczonym w całości i po UW) w rankingu Nature Index za okres 1 kwietnia 2019 r. - 31 marca 2020 r.  https://www.natureindex.com/…/countries-Poland/All/n_article. W rankingu tym punkt jest przypisany, jeśli jeden lub więcej autorów artykułu badawczego pochodzi z danej instytucji. W obliczeniach brane są pod uwagę najbardziej wpływowe czasopisma naukowe https://www.natureindex.com/faq#journals