Menu odnośników dodatkowych

Aktualności

Hoża to już historia

Hoża i Pasteura (foto: Marek Pawłowski /NCBJ)
Ostatni profesorowie wynieśli ostatnie biurka z pawilonu przy ul. Hożej 69. Teraz nasze warszawskie zakłady będą się mieściły przy ul. Pasteura 7 na Kampusie Ochota. Konkretnie na drugim, czwartym i piątym piętrze budynku dzielonego z Wydziałem Fizyki i innymi jednostkami Uniwersytetu Warszawskiego. ----

Wykop pod fundamenty laboratorium CERAD czeka na pierwszy beton

Wykop pod fundamenty CERAD (foto: Marek Pawłowski / NCBJ)
Zostały wykonane prace związane z przygotowaniem placu budowy Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie „CERAD”. Całość inwestycji powinna być ukończona w 2021 roku. ----

NCN: Ponad 6 mln zł na granty dla naukowców z Departamentu Badań Podstawowych

logo NCN
Ogłoszono wyniki najnowszych konkursów Narodowego Centrum Nauki MAESTRO, HARMONIA i SONATA BIS. Grant HARMONIA otrzyma pani prof. Agnieszka Pollo na projekt VIPERS i dalej ... Granty SONATA BIS trafią do pani prof. Justyny Łagody (Precyzyjne pomiary oscylacji neutrin ... T2K) oraz dr Katarzyny Małek (projekt ASTROdust ...) i dra Przemysława Małkiewicza (na badania nad kwantowym pochodzeniem ekspansji kosmologicznej i pierwotnych struktur). ----

Sowa została zaprezentowana potencjalnym użytkownikom

Sowa (foto: NCBJ)
13 lutego w Parku Naukowo-Technologicznym Świerk odbyła się prezentacja relokowalnego systemu skanowania pojazdów Sowa opracowanego w NCBJ. Gośćmi prezentacji byli dziennikarze oraz przedstawiciele służb celnych, a także potencjalni dystrybutorzy. Sowa to pierwsza na świecie konstrukcja relokowalnego systemu prześwietlania rentgenowskiego pojazdów, która zapewnia bezpieczeństwo, szybkość procesu inspekcji i jego dużą dokładność. ----

Rekrutacja uzupełniająca na studia doktoranckie w zakresie nowych koncepcji reaktorów jądrowych

Narodowe Centrum Badań Jądrowych zaprasza kandydatów na 5-letnie studia doktoranckie, które są prowadzone w ramach projektu “Nowe koncepcje reaktorów i analiz bezpieczeństwa dla Programu Polskiej Energetyki Jądrowej”. Poszukiwani są kandydaci ze stopniem magistra w zakresie nauk ścisłych i technicznych o bardzo dobrym przygotowaniu merytorycznym. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 25 marca 2019 roku. ----

Strony