Menu odnośników dodatkowych

Aktualności

POLAR donosi o zagadkowej polaryzacji kosmicznych błysków gamma

Start rakiety wynoszącej detektor POLAR (foto Dominik Rybka / NCBJ)
Detektor POLAR został uruchomiony we wrześniu 2016 r. na pokładzie chińskiego laboratorium kosmicznego Tiangong-2. Naukowcy opublikowali właśnie pierwsze wyniki naukowe w czasopiśmie Nature Astronomy. POLAR jest efektem współpracy pomiędzy Szwajcarią (Uniwersytet w Genewie i Paul Scherrer Institut), Polską (Narodowe Centrum Badań Jądrowych) i Chinami. ----

Zainaugurowano studia doktoranckie reaktorów czwartej generacji

Inauguracja PHD4GEN (foto: Marcin Jakubowski / NCBJ)
11 stycznia w Świerku zainaugurowano uroczyście nowe studia doktoranckie PHD4GEN poświęcone najnowszym technologiom reaktorów jądrowych. Dla 11 studentów z czterech krajów przewidziano cykl 15 wykładów prowadzonych przez międzynarodowy zespół specjalistów, wyjazdy studyjne, konferencje ... i wysokie stypendia. ----

HTR na liście Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

Konferencja HTR 2018 Warszawa (foto: NCBJ)
Wysokotemperaturowe reaktory jądrowe (HTR) znalazły się na liście Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) w grupie KIS 4: Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii. Otwiera to drogę do objęcia badań NCBJ w tej dziedzinie wsparciem m.in. ze środków Unii Europejskiej. ----

C-BORD: Kontrole ładunków mogą być szybsze i skuteczniejsze

Gdańsk - port kontenerowy (foto: NCBJ)
Misją zakończonego w listopadzie 2018 r. europejskiego projektu C-BORD było opracowanie i przetestowanie kompleksowego, opłacalnego rozwiązania przeznaczonego do inspekcji kontenerów  na granicach UE. W projekcie rozwijane było pięć metod kontrolnych, a uzyskane wyniki dowodzą, że możliwe jest zintegrowanie ich do funkcjonalnego systemu. Wśród uczestników projektu byli m.in. naukowcy z NCBJ i polska Krajowa Administracja Skarbowa. ----

Wytwarzanie warstwy azotku tytanu 
na podłożach metalicznych

Wytwarzanie warstwy azotku tytanu 
na podłożach metalicznych
Naukowcy NCBJ i ITME opatentowali nowatorską metodę wytwarzania warstwy azotku tytanu na podłożach metalicznych. Otrzymywana dzięki wynalazkowi warstwa azotku tytanu ma jednolity skład fazowy, wysoką trwałość i cechuje się niskim współczynnikiem tarcia. Metoda ta może znaleźć praktyczne zastosowanie m.in. w produkcji łożysk. ----

Strony