Wkrótce rozpoczną się zapisy na wiosenne wycieczki edukacyjne do NCBJ

Zapisy na najbliższy, wiosenny cykl wycieczek edukacyjnych (wrzesień-grudzień) będą prowadzone telefonicznie (+48 22 273 16 12) od dnia 14 grudnia 2017 r., od godz. 8:30 do 15:00.

Przyjmujemy przede wszystkim młodzież szkolną już od 4 klasy szkoły podstawowej. Gimnazjalistom i uczniom szkół ponadgimnazjalnych oferujemy zwiedzanie reaktora Maria i wykłady, a tym ostatnim oraz grupom osób dorosłych proponujemy także zajęcia laboratoryjne. Dla najmłodszych (10-11 lat) organizowane są pokazy i zabawy przybliżające zagadnienia promieniowania i promieniotwórczości oraz energii, a także spacery edukacyjne po terenie instytutu.

Zastrzegamy sobie możliwość zmian w dokonanych zapisach, wynikających z ewentualnych zmian harmonogramu pracy reaktora Maria. O zmianach w harmonogramie pracy reaktora będziemy telefonicznie informowali zapisane grupy.

Wycieczka do Reaktora Maria