Dr Andrzej Hryczuk

Dr Andrzej Hryczuk

(BP2) Grupa Teorii Cząstek

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

02-093 Warszawa, ul. Pasteura 7,

pok. 415

tel. 22 273 28 29

email: Andrzej.Hryczuk@ncbj.gov.pl

Zainteresowania badawcze

  1. Ciemna materia we Wszechświecie
  2. Modele „nowej fizyki” poza Modelem Standardowym
  3. Termiczna teoria pola

Strona domowe: https://ahryczuk.github.io

 

    

Dr Andrzej Hryczuk