Menu odnośników dodatkowych

Dziedziny badań

Fizyka neutrin

Neutrina to jedne z najbardziej tajemniczych cząstek elementarnych. Niezwykle lekkie i przenikliwe, zmieniające swoje własności w trakcie propagacji (zjawisko oscylacji neutrin), stanowią obiekt badań fizyków z całego świata, a doniesienie z 2011 roku o pomiarze ich ponadświetlnej prędkości (jak dotąd nie potwierdzone), poruszyło nawet osoby nie związane z fizyką. ----

Fizyka i technika plazmy

Plazma - zwana czwartym stanem materii - od lat fascynuje fizyków swymi zdumiewającymi własnościami i nieoczekiwanymi, coraz to nowymi możliwościami zastosowań. Instytut specjalizuje się w diagnostyce plazmy zamkniętej w pułapkach magnetycznych, w badaniach plazmy powstającej podczas potężnych wyładowań elektrycznych. Budowane są również urządzenia służące takim zadaniom, np. generatory wysokiego napięcia. ----

Fizyka promieniowania kosmicznego

Zakład P-VII w Łodzi zajmuje się doświadczalnymi i teoretycznymi badaniami promieniowania kosmicznego. Detektory rejestrują kaskady cząstek wywołane w atmosferze przez promieniowanie kosmiczne o energiach większych niż osiagalne w laboratoriach fizycznych. Celem badań jest znalezienie astrofizycznych źródeł promieniowania i fizycznych procesów nadających cząstkom wielkie energie. ----

Astrofizyka i astronomia cząstek elementarnych

Fizyka subatomowa okazała się być kluczem do zrozumienia wielu procesów zachodzących w kosmosie. Powstała nowa dziedzina - "astroparticle physics", nie mająca jeszcze polskiej nazwy. Badania w tej dziedzinie wymagają nowego rodzaju instrumentarium. Doświadczenie nabyte przez IPJ w eksperymentach fizyki cząstek jest tu niezwykle cenne. ----

Kosmologia

Rozwiązanie problemu kosmologicznej osobliwości jest jednym z kluczy do unifikacji teorii grawitacji z fizyka kwantowa. W kontekście kosmologii, może przyczynić się do zrozumienia struktury widma CMB, rozwiązania problemu ciemnej energii oraz zrozumienia pochodzenia kosmologicznej inflacji. ----

Strony