Menu odnośników dodatkowych

Dziedziny badań

Fizyka jądrowa

Jednym z najlepszych przykładów fizyki jądra atomowego w warunkach ekstremalnych są prowadzone w naszym Instytucie teoretyczne badania pierwiastków superciężkich o dużej liczbie zarówno protonów, jak i neutronów. Innym ważnym zagadnieniem jest dynamika zderzeń jądrowych w różnych zakresach energii... ----

Fizyka cząstek elementarnych

Fizycy cząstek elementarnych usiłują znaleźć odpowiedz na podstawowe pytania dotyczące budowy naszego świata: jakie są podstawowe składniki materii, i jakie prawa rządzą ich oddziaływaniami. ----

Fizyka neutrin

Neutrina to jedne z najbardziej tajemniczych cząstek elementarnych. Niezwykle lekkie i przenikliwe, zmieniające swoje własności w trakcie propagacji (zjawisko oscylacji neutrin), stanowią obiekt badań fizyków z całego świata, a doniesienie z 2011 roku o pomiarze ich ponadświetlnej prędkości (jak dotąd nie potwierdzone), poruszyło nawet osoby nie związane z fizyką. ----

Fizyka i technika plazmy

Plazma - zwana czwartym stanem materii - od lat fascynuje fizyków swymi zdumiewającymi własnościami i nieoczekiwanymi, coraz to nowymi możliwościami zastosowań. Instytut specjalizuje się w diagnostyce plazmy zamkniętej w pułapkach magnetycznych, w badaniach plazmy powstającej podczas potężnych wyładowań elektrycznych. Budowane są również urządzenia służące takim zadaniom, np. generatory wysokiego napięcia. ----

Fizyka promieniowania kosmicznego

Zakład P-VII w Łodzi zajmuje się doświadczalnymi i teoretycznymi badaniami promieniowania kosmicznego. Detektory rejestrują kaskady cząstek wywołane w atmosferze przez promieniowanie kosmiczne o energiach większych niż osiagalne w laboratoriach fizycznych. Celem badań jest znalezienie astrofizycznych źródeł promieniowania i fizycznych procesów nadających cząstkom wielkie energie. ----

Strony