Biblioteka NCBJ

Komunikat
Webinarium o programie SCOAP3 (07.12.2017)

Biblioteka Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku jest specjalistyczną biblioteką naukową, która powstała w wrześniu 2011 roku z połączenia zbiorów Biblioteki Instytutu Problemów Jądrowych i Instytutu Energii Atomowej POLATOM. Biblioteka gromadzi publikacje z zakresu: fizyki jądrowej, fizyki cząstek elementarnych, fizyki i techniki plazmy, fizyki promieniowania kosmicznego, astrofizyki i astronomii cząstek elementarnych, elektroniki i detektorów, fizyki akceleratorów, radiacyjne fizyki medycznej. Posiada też bogate i stale uzupełniane zbiory z dziedziny: energetyki jądrowej, fizyki techniki reaktorów jądrowych oraz zastosowań technik jądrowych, bezpieczeństwa jądrowego i, ochrony radiologicznej i monitoringu radiologicznego, fizyki fazy skondensowanej, badan materiałowych, metrologii izotopów i technik obliczeniowych. Szczególnie ważne są zbiory publikacji dotyczące energooszczędnych i proekologicznych źródeł energii, postepowania z odpadami promieniotwórczymi i i bezpiecznej eksploatacji reaktora badawczego MARIA.

 

Księgozbiór biblioteki liczy obecnie ok. 44 420 woluminów książek i 2 183 tytułów czasopism (w tym w bieżącej prenumeracie ok. 61 tytułów).

Adres

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Biblioteka
ul. Andrzeja Sołtana 7 bud. 67
05-400 Otwock

Kierownik Biblioteki
mgr Ewa Szlichcińska
tel.: + 48 22 27 31 007
biblioteka@ncbj.gov.pl
ewa.szlichcinska@ncbj.gov.pl
Bibliotekarz
Anna Nowik
tel.: + 48 22 27 31 591
biblioteka@ncbj.gov.pl

Godziny otwarcia

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00
  • ogólnodostępna czytelnia czynna w godzinach otwarcia Biblioteki

Możliwość korzystania ze zbiorów biblioteki

  • czytelnia książek i czasopism
  • wypożyczalnia książek i czasopism
  • kwerendy międzybiblioteczne

Katalogi Biblioteki

  • katalog książek (alfabetyczny i według UKD)
  • katalog czasopism (alfabetyczny)
  • katalog raportów (według instytucji)
  • katalog konferencji (według miejsca odbywania się)

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Czytelnicy zewnętrzni mogą wypożyczać zbiory na ogólnych zasadach wypożyczeń międzybibliotecznych.

Odwiedź cyfrową bibliotekę POLONA