Studia doktoranckie

Studium Doktoranckie NCBJ oferuje czteroletni program prowadzący do stopnia naukowego doktora nauk fizycznych.

Więcej informacji na stronach Studium.