Odnośniki do baz danych i czasopism

Bazy danych

 
Biblioteka Wirtualna Nauki - system sieciowego udostępniania naukowych baz wydawniczych https://wbn.edu.pl/
INFONA-portal komunikacji naukowej   https://www.infona.pl
Springer Book Series – Springer Link     https://link.springer.com/
International Nuclear Information System (INIS) http://www.iaea.org/inis/
Wiley Online Library http://onlinelibrary.wiley.com/
IOPscience Extra Content List http://iopscience.iop.org/journals
Elsevier books full-text-access http://www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw/a/full-text-access

Platforma Otwartej Nauki

 
strona główna http://pon.edu.pl

Czasopisma w wersji elektronicznej

 
Physical Review C http://prc.aps.org/
Physical Review Letters http://prl.aps.org/
Reviews of Modern Physics http://rmp.aps.org/
Acta Physica Polonica A  http://www.ifpan.edu.pl/ACTA/acta.home.html
Acta Physica Polonia B http://www.actaphys.uj.edu.pl/
Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement http://www.actaphys.uj.edu.pl/
Bezpieczeństwo Jądrowe I Ochrona Radiologiczna http://www.paa.gov.pl/
Nukleonika  http://www.ichtj.waw.pl/nukleonikaa/
Sprawy Nauki  http://www.sprawynauki.edu.pl/
Open Access Journals Impact Factors http://www.omicsonline.org/
Physics Research International – An Open Access Journal    http://www.hindawi.com/journals/physri/

Odsyłacze

 
Katalog on-line Bibliotek UW https://opac.buw.uw.edu.pl/
Katalog on-line PW http://www.bg.pw.edu.pl/
Katalogi Centralne BN www.bn.org.pl/katalogi-i-bibliografie
Nukat http://www.nukat.edu.pl/
IAEA Scientific and Technical Publications http://www.iaea.org/publications/
KARO - Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich http://karo.umk.pl/Karo/

 

Wykaz  tytułów American Institute of Physics

Od chwili obecnej możliwy jest dostęp z całej domeny zgłoszonych numerów IP NCBJ do czasopism udostępnianych w ramach Polskiego Konsorcjum American Institute of Physics. Dostęp będzie możliwy do dnia 31 grudnia 2013 r, a następnie w ramach konsorcjalnej umowy corocznie odnawianej przez NCBJ.Wszystkie tytuły są dostępne na platformie Scitation – http://scitation.aip.org

AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS

AMERICAN ASSOCIATION OF PHYSICS TEACHERS (AAPT) TITLE

ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA (ASA) TITLE

AVS - SCIENCE AND TECHNOLOGY OF MATERIALS, INTERFACES, AND PROCESSING (AVS) PUBLICATIONS

Web of Science

Licencja krajowa Web of Science została rozszerzona do pakietu Citation Connection, który obejmuje następujące dodatkowe bazy:

 • BIOSIS Citation Index: 2010-present
 • Current Contents Connect
 • Data Citation Index: 2010-present
 • Derwent Innovations Index (DII): 2010-present
 • Zoological Records (ZR): 2010-present
 • Book Citation Index (BCI: Science, Social Science & Humanities): 2010-present
 • Current Chemical Reactions (CCR)
 • Index Chemicus (IC)

Bazy z pakietu Citation Connection są już dostępne dla wszystkich instytucji zarejestrowanych w ramach licencji krajowej na platformie Web of Science na serwerze należącym do Thomson Reuters:

http://webofknowledge.com/

Uwaga: bazy BCI, CCR i IC są dostępne na serwerze jako składowe pakietu Web of Science Core Colletion, który zawiera ponadto dotychczas dostępne indeksy cytowań SCI-Ex, SSCI, A&HCI, CPCI oraz bazę JCR, patrz instrukcja obsługi w języku polskim dla wszystkich baz na platformie Web of Science:

http://vls.icm.edu.pl/zasady/2015/WoS/CITATION_CONNECTION_instrukcja.pdf

lub

http://vls.icm.edu.pl/zasady/2015/WoS/CITATION_CONNECTION_PL.mp4

W ramach licencji krajowej Web of Science dostępne są także dodatkowe bezpłatne bazy:

 • Medline,
 • SciELO Citation Index,
 • KCI-Korean Journal Database.
 • Journal and Highly Cited Data (JHCD) - połączenie dotychczas dostępnej bazy Journal Citation Index oraz Essential Science Indicators.
 • Citation Connection.

Bazy Biosis, DII, ZR, BCI, CCR i IC będą archiwizowane w przyszłości na krajowym serwerze Web of Science podobnie jak bazy SCI-Ex, SSCI, A&HCI i JCR.

Bezpłatny dostęp do bazy ChemSpider

Zachęcamy do stałego korzystania z bezpłatnej bazy ChemSpider dostępnej pod adresem: http://www.chemspider.com

ResearchGate

Międzynarodowy serwis społecznościowy skierowany do naukowców i studentów stanowiący doskonałe uzupełnienie katalogów bibliotecznych. Baza uczestników sieci obejmuje aktualnie ponad 400.000 naukowców za 190 państw. Użytkownicy zarządzają własna listą publikacji bezpośrednio przejętą z fachowych baz danych.

Nowa platforma udostępnia naukowcom różne aplikacje skutecznie zachęcając do zacieśnienia współpracy i wymiany wiedzy.

https: //www.researchgate.net

AIP/SCITATION

wiodąca platforma w naukach fizycznych

http: //aip. scitation. org