Kontakt

Adres:
ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa
tel. +48 22 273 28 02
e-mail BP2@ncbj.gov.pl
Kierownik Zakładu:
dr hab. Michał Kowal, prof. NCBJ
tel. +48 22 273 28 20
e-mail michal.kowal@ncbj.gov.pl