Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia dla osób pracujących w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące

Dział Edukacji i Szkoleń oferuje Państwu szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do zajmowania stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w następującym zakresie:

  • ochrony radiologicznej dla osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące (tzw. kurs A i B),
  • nadzorowania działalności w zakresie stosowania aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych; typu R-O,R-D, R-OK,
  • nadzorowania działalności wyłącznie w zakresie stosowania aparatów rentgenowskich stomatologicznych lub do densytometrii kości; typu S-E, S-A,
  • szkolenia kandydatów na operatorów akceleratorów (tzw. typ A-A)*,
  • szkolenia kandydatów na uzyskanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej typu IOR-1Z, IOR-1Z, IOR-1 *.

* Szkolenia kończące się egzaminem zdawanym przed Komisją powołaną przez Prezesa PAA

 

Szkolenia dla nauczycieli

Jednodniowe oraz weekendowe szkolenia i warsztaty dla nauczycieli fizyki oraz przedmiotów pokrewnych. W trakcie szkolenia słuchacze będą mieli możliwość:

  • poszerzyć swoją wiedzę z zakresu fizyki jądrowej, promieniotwórczości i energii jądrowej,
  • udoskonalić warsztat metodyczny niezbędny do prowadzenia zajęć ze szczególnym zwróceniem uwagi na kształcenie metod i form pracy inspirujących uczniów do zwiększenia zainteresowania fizyką,
  • uczestniczyć w warsztatach z użyciem detektorów promieniowania jonizującego dostępnych w ofercie działu w ramach projektu „Detektory dla szkół”.

 

W sprawie zorganizowania szkolenia proszę kontaktować się z sekretariatem Działu Edukacji i Szkoleń tel.: 22 273 16 12; e-mail: deis@ncbj.gov.pl. Szkolenia prowadzone są w formie stacjonarnej.