Zajęci laboratoryjne – grupy do 16 osób

Zajęcia laboratoryjne – grupy do 16 osób

Dla maksimum 16-osobowych grup przygotowaliśmy ponad 20 stanowisk, a na nich ok. 30 ćwiczeń. Przy jednym stanowisku może pracować tylko jedna osoba lub dwuosobowy zespół. Każde zajęcia zaczynają się od wykładu wstępnego dla uczestników, a kończą zreferowaniem przez nich przebiegu ćwiczenia i otrzymanych wyników. Nad przebiegiem zajęć cały czas czuwają wykwalifikowani pracownicy Działu, a nad przebiegu części podsumowującej czuwa opiekun grupy.

W sprawie wyboru ćwiczeń należy skontaktować się z nami co najmniej dwa tygodnie przed przyjazdem. Uczestnicy powinni przed zajęciami zapoznać się z instrukcjami do ćwiczeń, które będą wykonywali. W ramach podgrupy na stanowisku może pracować tylko jedna para uczniów. Tytuły oferowanych ćwiczeń zaprezentowane są w tabeli poniżej.

Zajęcia trwają od godz. 9.00 do godz. 15.30

Informacje dotyczące sposobu zorganizowania wycieczki, w tym wymogi formalne, które muszą być spełnione przed przyjazdem grupy do NCBJ, dostępne są tutaj.

 

Nr stanowiska Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych
2 Detektor Geigera-Müllera - narzędzie do pomiaru podstawowych cech promieniowania jonizującego.
3 Pomiar właściwości detektora Geigera-Müllera.
4 Dobór optymalnego punktu pracy układu z detektorem scyntylacyjnym promieniowania gamma.
5 Zasięg promieniowania alfa w powietrzu.
6 a) Zasięg promieniowania alfa w powietrzu w funkcji ciśnienia.
7 Pomiar maksymalnej energii promieniowania beta.
8 Pomiar czasu połowicznego zaniku izotopu promieniotwórczego.
9 Pomiar skażeń powierzchni materiałami promieniotwórczymi.
11 Pomiar stosunku e/m do elektronów.
12 Dyfrakcja elektronów.
13
14
15 Oddziaływanie cząstek beta z polem magnetycznym
16
17 Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne.
19 Doświadczenie Rutherforda.
20
21 Membrana do wymiany protonów jako elektrolizer i ogniwo paliwowe.
22 Zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne.
23 a) Mikrofalowy interferometr Michelsona.
24 a) Laserowy interferometr Michelsona.