Dostęp VPN

Dostęp do zasobów sieci NCBJ poprzez wirtualną sieć prywatną VPN (Virtual Private Network)

  • W celu uzyskania dostępu należy na adres helpdesk@ncbj.gov.pl wysłać prośbę o nadanie odpowiednich uprawnień.
  • Prośbę należy wysłać ze swojego firmowego konta pocztowego (prośby przesłane z innych adresów będą odrzucane).
  • W treści wiadomości należy podać numer telefonu komórkowego, na który przysyłane będą sms-y wymagane do autoryzacji dostępu.

Po uzyskaniu uprawnień, dostęp VPN do zasobów sieci NCBJ jest możliwy na dwa sposoby:

Sposób 1.

W podstawowej opcji można uzyskać dostęp poprzez portal SSL VPN pod adresem https://vpn.ncbj.gov.pl:10443. Logowanie do portalu VPN odbywa się przy użyciu danych login i hasło z domeny NCBJ oraz jednorazowego kodu przesłanego sms-em.

Po zalogowaniu na w/w portal użytkownik może korzystać z udostępnionych skrótów, aby uzyskać dostęp do:

  • Kart Pracy 
  • Intranetu 
  • Bazy Dorobku Naukowego (BDN) 
  • Portalu RCPDO 
  • różnych formularzy, np. do złożenia deklaracji w sprawie wyboru dziedziny naukowej na stronie https://www.ncbj.gov.pl/oswiadczenie/

Sposób 2.

Za pomocą programu FortiClient, który trzeba zainstalować na swoim komputerze.

Instrukcja instalacji i użycia jest dostępna: