Zapisy na najbliższy cykl wycieczek edukacyjnych (wrzesień-grudzień 2018) będą prowadzone telefonicznie
(+48 22 273 16 12) od dnia 20 sierpnia 2018 r., od godz. 8.30 do 15.00. Więcej informacji...

Detektory dla szkół

Dział Edukacji i Szkoleń NCBJ zaprasza szkoły ponadpodstawowe z całej Polski do przygotowywania projektów edukacyjnych z zakresu fizyki promieniowania jonizującego. Dział Edukacji i Szkoleń ze swojej strony oferuje nieodpłatnie wypożyczenie dydaktycznych liczników Geigera-Müllera i liczników promieniowania kosmicznego CosmicWatch, szkolenie z zakresu użycia wyżej wymienionych liczników oraz pomoc merytoryczną.

Od szkoły oczekujemy przygotowania projektu, w ramach którego uczniowie będą mierzyli promieniowanie jonizujące przy pomocy wypożyczonego sprzętu. Opis projektu powinien zawierać cel, rodzaj wykonywanych pomiarów, czas trwania (nie dłużej niż 3 tygodnie) oraz liczbę objętych nim uczniów. Zastrzegamy sobie prawo do akceptacji projektu przed wypożyczeniem sprzętu.

Przed przystąpieniem do pisania projektu zachęcamy do zapoznania się z załączonymi niżej dokumentami: instrukcjami obsługi wypożyczanych liczników oraz wzorem umowy wypożyczenia sprzętu i protokołem jego przekazania.

Projekty, a także ewentualne pytania prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres sekretariatu
Działu Edukacji i Szkoleń: deis@ncbj.gov.pl