Aktualne informacje dostępne są tutaj.

Detektory dla szkół

Dział Edukacji i Szkoleń NCBJ zaprasza szkoły ponadpodstawowe z całej Polski do przygotowywania projektów edukacyjnych z zakresu fizyki promieniowania jonizującego. Dział Edukacji i Szkoleń ze swojej strony oferuje nieodpłatnie wypożyczenie dydaktycznych liczników Geigera-Müllera i liczników promieniowania kosmicznego CosmicWatch, szkolenie z zakresu użycia wyżej wymienionych liczników oraz pomoc merytoryczną.

Od szkoły oczekujemy przygotowania projektu, w ramach którego uczniowie będą mierzyli promieniowanie jonizujące przy pomocy wypożyczonego sprzętu. Opis projektu powinien zawierać cel, rodzaj wykonywanych pomiarów, czas trwania (nie dłużej niż 3 tygodnie) oraz liczbę objętych nim uczniów. Zastrzegamy sobie prawo do akceptacji projektu przed wypożyczeniem sprzętu.

Przed przystąpieniem do pisania projektu zachęcamy do zapoznania się z załączonymi niżej dokumentami: instrukcjami obsługi wypożyczanych liczników oraz wzorem umowy wypożyczenia sprzętu i protokołem jego przekazania.

Projekty, a także ewentualne pytania prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres sekretariatu
Działu Edukacji i Szkoleń: deis@ncbj.gov.pl