Profesor zwyczajny - fizyka, fizyka teoretyczna

Competition opened on: 
23 Jun 2015 - 09:45
Application submission deadline: 
7 Jul 2015 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Fizyki Teoretycznej BP2 z siedzibą w Warszawie.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.)

Warunki jakie powinien spełnić kandydat:

 • Udokumentowany dorobek naukowy w teorii cząstek elementarnych,
 • Bogate doświadczenie w badaniach parotonowej struktury hadronów w tym  ekskluzywnych i inkluzywnych procesów opisywanych w ramach faktoryzacji kolinearnej w QCD,
 • Biegła znajomość zaawansowanych metod teorio - polowych dla wysokoenergetycznej QCD,
 • Znajomość analitycznych i numerycznych metod stosowanych w teorii cząstek elementarnych,
 • Posiadać bogate doświadczenie w pozyskaniu pozastatutowych źródeł finansowania,
 • Uczestniczyć w międzynarodowych projektach badawczych oraz posiadać szeroką współpracę międzynarodową,
 • Doświadczenie w kierowaniu zespołem badawczym w tym promocji doktorantów,
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w organizacji konferencji, szkoleń i warsztatów. 

 

Kontakt

dr hab. Krzysztof Kurek
Krzysztof.Kurek@fuw.edu.pl
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Warszawa, ul. Hoża 69, pawilon NCBJ, pok. 35

Miejsce składania ofert

dr hab. Krzysztof Kurek
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock, Świerk

Dokumenty: 

 • podanie,
 • dyplom uzyskania tytułu naukowego profesora,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • wykaz publikacji,
 • wykaz patentów, wdrożeń i zgłoszeń
 • autoreferat naukowy,
 • wszelkie inne możliwe dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę.