Material Physics Department seminar

On the classification and quantification of material defects in damaged crystalline solids by machine learned based MD simulations and a novel fingerprinting and visualization tool

In this talk, I will discuss the analysis of damaged crystalline materials by presenting the computation of machine learning (ML) molecular dynamics (MD) interatomic potentials into the Gaussian Approximation Potential framework, to model efficiently the mechanism of energetic particle irradiation on crystalline solids. The obtained simulated damaged materials are then studied by a fingerprint-like method which is based on the calculation of a descriptor vector for each atom in the sample.

Zastosowanie dwuwiązkowych mikroskopów SEM/Ga-FIB i SEM/Xe-PFIB wraz z przykładami

Nanores to niezależne, nowoczesne laboratorium badawczo-rozwojowe z Wrocławia. Realizujemy się w dziedzinie nanotechnologii wykonując zlecenia dla instytutów naukowych, uczelni oraz przemysłu. Dodatkowo pracujemy nad własnymi projektami.

Wykorzystujemy dwuwiązkowe mikroskopy SEM/FIB w celu , np. obrazowania SEM; wykonywania przekrojów FIB/PFIB; analizy składu pierwiastkowego; prototypowania układów MEMS, NEMS; preparatykę próbek TEM; rekonstrukcji 3D.

Podstawy spektrometrii Ramana, wybrane przykłady pomiarów dla struktur węglowych

Seminarium poświęcone będzie krótkiej prezentacji podstaw spektrometrii Ramana, w tym zasad fizycznych metody, omówieniu podstaw budowy urządzeń oraz możliwościom i ograniczeniom pomiarowym. W drugiej części seminarium przedstawione będą wybrane przykłady pomiarów wykonanych na strukturach węglowych, takich jak grafit, grafen i grafen płatkowy. Omówione będą typowe widma pomiarowe uzyskane dla struktur węgla, w tym charakterystyczne efekty związane z defektami struktury.

 

English translation unavailable for High-Resolution Quantitative Cathodoluminescence (CL) for Material Applications.
English translation unavailable for TRISO coated fuel particle research and the economic viability of He cooled Pebble Bed and Molten Salt cooled Reactors.
English translation unavailable for Leveraging materials informatics towards advanced materials development.
English translation unavailable for Materiały nadprzewodzące, własności i zastosowania.
English translation unavailable for Stabilność fazowa i właściwości stopów o wysokiej entropii: modelowanie i eksperyment.
English translation unavailable for Powłoki ochronne na bazie stopów Inconel do zastosowań w warunkach wysokotemperaturowych.

Pages