Biologiczna odpowiedź linii komórkowych in vitro napromienianych ciężkimi jonami

Speaker and affiliation: 
Prof. dr hab. Zygmunt Szefliński, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Uniwersytet Warszawski
Date: 
Wed, 2020-02-26 11:30 to 12:30
Venue: 
Bud. Nr R2A, sala 10 – Sala Seminaryjna w Budynku Reaktora MARIA
Abstract: 

Zaprezentowana zostanie charakterystyka dawki lokalnej uzyskiwanej przy napromienianiu linii komórkowej CHO-K1 wiązką jonów 12C z cyklotronu U-200P w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego. Porównane zostaną konwencjonalne metody dozymetrii wiązki jonów  z metodami biologicznymi, w tym metoda detekcji podwójnoniciowych pęknięć DNA w jądrze komórkowym wyzwalająca fosforylację histonu H2AX. Omówione będą wyniki badania efektu sąsiedztwa (bystander) w teście klonogennym i mikrojądrowym.

Omówiony też będzie nowy układ eksperymentalny do napromieniania próbek radiobiologicznych przy pomocy płaskiego źródła 241Am  o średnicy 50mm.

Attachments: