Zniszczenia radiacyjne fotopowielaczy krzemowych (SiPM & MPPC)

Speaker and affiliation: 
dr Sławomir Mianowski
Date: 
Thu, 2020-02-27 11:00 to 12:00
Venue: 
PNT, sla MARIA
Abstract: 

Fotopowielacze krzemowe, zwane z ang. MPPC lub SiPM (Multi-Pixel Photon Counters lub Silicon PhotoMultupliers) są obecnie jednymi z najprężniej rozwijających się typów fotodetektorów na potrzeby zarówno badań podstawowych, medycyny, jak i szeroko rozumianego rynku aut autonomicznych.

W swym wystąpieniu postaram się pokrótce scharakteryzować główne zalety i wady fotopowielaczy krzemowych oraz porównać je z innymi fotodetektorami  używanymi w spektrometrii gamma. Omówię podstawowe parametry SiPM-ów. Zaprezentuję wyniki uzyskane w trzech eksperymentach, których celem było zbadanie zmiany własności SiPM-ów pod wpływem naświetlania neutronami prędkimi oraz protonami. Pokażę bezpośredni wpływ tych zniszczeń na zdolność rozdzielczą fotodetektora. Na koniec postaram się omówić metody ograniczenia efektów zniszczeń radiacyjnych SiPM-ów oraz przedstawię swoje plany na przyszłość. 

 

Serdecznie zapraszamy:

dr Jacek Rzadkiewicz, dr Agnieszka Syntfeld-Każuch, dr hab. inż. Sławomir Wronka

 

Attachments: