Dr Enrico Maria Sessolo

Enrico Maria Sessolo

(BP2) Zakład Fizyki Teoretycznej

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

00-681 Warszawa, ul. Hoża 69,

pok. 417

tel. 22 273 28 51

E-mail: enrico.sessolo@ncbj.gov.pl

Zainteresowania badawcze:

  • Nowa fizyka poza Modelem Standardowym
  • Fenomenologia LHC
  • Podpisy teoretyczne i eksperymentalne ciemnej materii
  • Teoretyczne i eksperymentalne sygnatury supersymetrii

 

Enrico Maria Sessolo