XIX Festiwal Nauki w roku 2015 – wycieczka do NCBJ

Narodowe Centrum Badań Jądrowych zaprasza do obejrzenia reaktora i wielu ciekawych prezentacji, wykładów i urządzeń

Narodowe Centrum Badań Jądrowych uważa za niezbędne prowadzenie otwartej dyskusji na tematy związane z energetyką jądrową. Dlatego w ramach tegorocznego Festiwalu Nauki w Warszawie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wycieczkę do reaktora jądrowego MARIA w Świerku pod Warszawą.

W programie wizyty przygotowaliśmy:

  1. prezentację Narodowego Centrum Badań Jądrowych jako ważnego ośrodka naukowo-badawczo-rozwojowego w kraju;
  2. zwiedzanie jedynego w Polsce, działającego reaktora jądrowego – badawczego reaktora MARIA;
  3. wizyty w laboratoriach naukowych.

Sprawy organizacyjne

  • Wycieczka odbędzie się w dwóch terminach: 22 oraz 23 września. Każdego dnia przygotujemy po dwa autokary.
  • Bezpłatne, specjalnie oznakowane autokary odjadą spod Muzeum Techniki w PKiN o godz. 8:30 i 9:30. Autokary podstawione zostaną ok. 15 minut przed odjazdem.
  • Każdy autokar ma ograniczoną liczbę miejsc – zmieści tylko 50 osób! Decyduje kolejność zgłaszania się u kierowcy autobusu. Nie przewidujemy wcześniejszej rezerwacji miejsc!
  • Wycieczka nie jest przeznaczona dla grup zorganizowanych, typu klasy szkolne.
  • PROSIMY O ZABRANIE ZE SOBĄ DOWODU OSOBISTEGO LUB LEGITYMACJI STUDENCKIEJ/ UCZNIOWSKIEJ LUB INNEGO DOKUMENTU ZE ZDJĘCIEM.
  • Planowy przyjazd do NCBJ to – odpowiednio – godz. 9:15 i 10:15.
  • Planowany koniec wycieczki i wyjazd z NCBJ do Warszawy to – odpowednio – ok. godz. 13:10 i 14:10.

Uwagi:

Ze względu na regulamin pracy, reaktor zwiedzać mogą osoby od 15 roku życia!

Ze względu na zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Kompleksu Jądrowego Świerk na tę wycieczkę możemy zaprosić jedynie obywateli Polski.

For security reasons only Polish citizens are eligible.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych zaprasza do obejrzenia reaktora i wielu ciekawych prezentacji, wykładów i urządzeń