Grupa Teorii Cząstek

Kierownik

Profesor dr hab. Leszek Roszkowski

Adiunkci:

Postdocy:

  • Dr Luc Darme
  • Dr Dimitris Karamitros

Obecne zainteresowania grupy:

  • W naszych badaniach zajmujemy się bieżącymi zagadnieniami dotyczącymi fundamentalnych elementów świata cząstek elementarnych oraz Wszechświata.
  • Astrofizyka cząstek: Ciemna materia – co nią może być i jak ją zaobserwować doświadczalnie.
  • Kosmologia cząstek: Ciemna materia i fizyka wczesnego Wszechświata.
  • Fenomenologia cząstek: Modele supersymetryczne i inne podejścia do ``nowej fizyki” poza Modelem Standardowym.

ostatnia aktualizacja: 16 listopada 2017