Grupa Teorii Cząstek

Obecne zainteresowania grupy:

  • W naszych badaniach zajmujemy się bieżącymi zagadnieniami dotyczącymi fundamentalnych elementów świata cząstek elementarnych oraz Wszechświata.
  • Astrofizyka cząstek: Ciemna materia – co nią może być i jak ją zaobserwować doświadczalnie.
  • Kosmologia cząstek: Ciemna materia i fizyka wczesnego Wszechświata.
  • Fenomenologia cząstek: Modele supersymetryczne i inne podejścia do „nowej fizyki” poza Modelem Standardowym.

Członkowie grupy

Prof. dr hab. Leszek Roszkowski

Dr hab. Kamila Kowalska, prof. NCBJ

Dr hab. Enrico Maria Sessolo, prof. NCBJ

Dr Andrzej Hryczuk

Dr Sebastian Trojanowski

Postdocs

Dr Wojciech Kotlarski

Dr Maxim Laletin

Dr Soumita Pramanick

Dr Diana Rojas-Ciofalo

Doktoranci

Krzysztof Jodłowski

Abhishek Chikkaballi Ramalingegowda

Daniele Rizzo

Seminaria

HECA (http://heca.vlbsm.pl) – Joint Seminar of the NCBJ and the Faculty of Physics UW

Najnowsze projekty badawcze

NCN grant MAESTRO (2016-2023)
„Dark matter: theoretical models, particle candidates and prospects for their experimental discovery”
Kierownik projektu: L. Roszkowski

NCN grant SONATA BIS (2022-2027)
„Dark matter and baryogenesis within multicomponent dark sectors and nonstandard cosmological models”
Kierownik projektu: A. Hryczuk

NCN grant SONATA BIS (2022-2026)
„Exploring the light dark sector of the Universe”
Kierownik projektu: S Trojanowski

NCN grant SONATA BIS (2021-2026)
„Searching high and low: a multi-scale approach to the physics beyond the Standard Model”
Kierownik projektu: E. M. Sessolo

NCN grant SONATA BIS (2018-2024) website (http://vlbsm.pl)
„Extensions of the Standard Model with vector-like fermions”
Kierownik projektu: K. Kowalska

NCN grant SONATA (2019-2022)
„The impact of non-equilibrium and thermal effects on the evolution of Dark Matter in the Early Universe plasma”
Kierownik projektu: A. Hryczuk

NCN grant SONATA (2018-2022)
„Patterns of New Physics from flavor and dark matter experiments”
Kierownik projektu: E. M. Sessolo

Linki do pokrewnych grup w Warszawie

AstroCENT (https://astrocent.camk.edu.pl)

Katedra Teorii Cząstek i Oddziaływań Elementarnych
(https://www.fuw.edu.pl/~rmaselek/particle-physics/index.html)