Menu odnośników dodatkowych

K. Frankiewicz nagrodzona za plakat o poszukiwaniu sygnału ciemnej materii w Super-Kamiokande

Na konferencji “Neutrino 2018” w Heidelbergu nagrodzono młodych naukowców w sesji plakatowej. W konkursie brało udział 200 prezentacji. Wygrał plakat  Katarzyny Frankiewicz (NCBJ), na którym autorka zaprezentowała efekty poszukiwania sygnału anihilacji ciemnej  materii we wnętrzu Ziemi. Nagrodę zwyciężczyni wręczał m.in. prof. Kajita - laureat nagrody Nobla z 2015 roku. ----

Francuskie odznaczenia dla naukowców z NCBJ

W poniedziałek 11 czerwca ambasador Republiki Francuskiej w Polsce, Jego Ekscelencja pan Pierre Lévy odznaczył czterech pracowników NCBJ Orderami Palm Akademickich. Wyróżnienie jest wyrazem uznania dla zasług odznaczonych dla rozwoju współpracy naukowej Francji i Polski. Osoby odznaczone to panowie Grzegorz Wrochna, Tomasz Jackowski, Jacek Jagielski i Krzysztof Kurek. ----

Zmiana terminów w procesie rekrutacji na studia doktoranckie phd4gen.pl

Ważna wiadomość związana z rekrutacją na studia doktoranckie w ramach projektu “Nowe koncepcje reaktorów i analiz bezpieczeństwa dla Programu Polskiej Energetyki Jądrowej”:  Z przyczyn formalnych pierwsza rudna zgłoszeń kandydatów zostaje przesunięta na dzień 28 czerwca 2018 roku na godzinę 17.00. Egzaminy na studia rozpoczną się 11 lipca a wyniki zostaną ogłoszone 17 lipca 2018. ----

Dyrektor Agencji Energii Jądrowej OECD w Świerku

29 maja odwiedził Świerk pan William D. Magwood IV, Dyrektor Generalny Agencji Energii Jądrowej OECD wraz z twarzysząca mu delegacją. Spotkaniu w NCBJ przewodniczył pan Andrzej Piotrowski, doradca ministra energii, a udział wzięli także profesor Andrzej Chmielewski, dyrektor Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) oraz gospodarze - kierownictwo NCBJ z dyrektorem, profesorem Krzysztofem Kurkiem. ----

O projekcie CERAD na konferencji NOMATEN

W ramach trzydniowej konferencji roboczej NOMATEN Scientific Workshop (Świerk, 15-17.05.2018 r.) zorganizowano sesję równoległą młodych badaczy radiofarmaceutyków oraz sesję plenarną dotyczącą radiofarmaceutyków, która zakończyła się dyskusją okrągłego stołu. Na obu sesjach wygłoszono w sumie kilkanaście referatów, w tym trzy referaty plenarne. ----

Rekrutacja na interdyscyplinarne studia doktoranckie reaktorów nowych generacji

NCBJ ogłasza rekrutację na studia doktoranckie w zakresie nowych koncepcji reaktorów (HTGR, DFR). Studia będa miały charakter interdyscyplinarny i międzynarodowy. Wszystkie zajęcia będą prowadzone w języku angielskim. Dla słuchaczy przewidziano atrakcyjne stypendia i staże w wiodących ośrodkach zagranicznych. Ruszyła też strona studium phd4gen.pl ----

Centrum doskonałości nowych materiałów NOMATEN: konferencja w Świerku

W Świerku rozpoczęła się trzydniowa konferencja robocza poświęcona projektowi utworzenia centrum doskonałości materiałów do zastosowań w środowiskach ekstremalnych NOMATEN. Projekt jest wspólną inicjatywą francuskiego CEA, fińskiego VTT i NCBJ. Centrum znalazło się w ekskluzywnym gronie projektów, które zyskały uznanie w pierwszej fazie konkursu UE Teaming for Excelence. ----

Wkrótce powinno się zakończyć przygotowywanie terenu pod budynek CERAD

CERAD: przygotowywanie terenu (foto: Marek Pawłowski / NCBJ)
W Świerku trwają prace na placu budowy Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie „CERAD”. W miejscu, w którym powstanie trójkondygnacyjny budynek laboratorium, rozebrano starą kotłownię i usuwane są jej fundamenty. ----

W Świerku o cyberbezpieczeństwie instalacji jądrowych

NCBJ we współpracy z IAEA zorganizowało pięciodniowe szkolenie na temat oceny stanu cyberbezpieczeństwa instalacji jądrowych. Zaproszeni eksperci spotkają się w Świerku z uczestnikami delegowanymi przez urzędy centralne, instytuty naukowe oraz firmy. Przedstawią metodologię i najlepsze praktyki oceny cyberbezpieczeństwa, pozwalające zawczasu zidentyfikować słabe punkty i zagrożenia, i podjąć odpowiednie działania zabezpieczające. ----

Jod ze Świerka dla pół miliona pacjentów tygodniowo

Duża cześć radioaktywnego jodu 131 stosowanego w medycynie nuklearnej na świecie jest produkowana w Polsce. Ośrodek Radioizotopów Polatom eksportuje odczynniki jodowe i gotowe produkty lecznicze do odbiorców na sześciu kontynentach. Izotopy potrzebne do produkcji radiofarmaceutyków powstają w reaktorze badawczym Maria. Preparaty zawierające jod 131 używane są przede wszystkim w terapii i diagnostyce chorób tarczycy. ----

Strony