Menu odnośników dodatkowych

PRELUDIUM na badanie "preludium" do historii Wszechświata

Artur Miroszewski, doktorant w Zakładzie UZ3 w Departamencie Badań Układów Złożonych, otrzyma finansowanie projektu pt. "Mechanika kwantowa i kwantowa kosmologia w formalizmie rozszerzonej przestrzeni fazowej". Projekt jest jednym z laureatów konkursu NCN PRELUDIUM 14. ----

C-BORD: dokładne i szybkie kontrole kontenerów

W Porcie Gdańskim odbywają się testy kompleksowego systemu wykrywania ładunków niebezpiecznych i nielegalnych opracowywanego w ramach projektu C-BORD. Dzięki zintegrowaniu dostępnych obecnie metod nieinwazyjnej inspekcji ładunków kontenerowych kontrole celne będą mogły być dokładniejsza, a jednocześnie szybsze. ----

Stypendia dla chętnych do badania neutrin

Dr Joanna Zalipska, która realizuje grant badawczy z programu OPUS z Narodowego Centrum Nauki, poszukuje chętnych do współpracy w ramach stypendium magisterskiego i doktoranckiego. Projekt NCN ma tytuł "Badanie skorelowanych par nukleonów w oddziaływaniach neutrin", a jego kierownikiem jest prof. Jan Sobczyk z Uniwersytetu Wrocławskiego. ----

Prace POLATOMu wśród najwyżej notowanych publikacji Nuclear Medicine Review

Aż trzy prace autorów z Ośrodka Radioizotopów POLATOM znalazły się na liście pięciu najczęściej cytowanych wśród publikacji, które ukazały się w czasopiśmie Nuclear Medicine Review w latach 2015-2017. Dyplomy wręczono na uroczystej sesji w trakcie obrad XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej. ----

60 lat temu uruchomiono reaktor EWA

14 czerwca 1958 r. został uruchomiony pierwszy w Polsce reaktor jądrowy. EWA (Eksperymentalny, Wodny, Atomowy) rozpoczęła pracę w powstałym trzy lata wcześniej Instytucie Badań Jądrowych w Świerku. Reaktor został kupiony w ZSRR, a jego konstrukcja zakładała uzyskanie mocy cieplnej 2 MW i gęstości strumienia neutronów termicznych 2*10^13 neutronów/s*cm². ----

K. Frankiewicz nagrodzona za plakat o poszukiwaniu sygnału ciemnej materii w Super-Kamiokande

Na konferencji “Neutrino 2018” w Heidelbergu nagrodzono młodych naukowców w sesji plakatowej. W konkursie brało udział 200 prezentacji. Wygrał plakat  Katarzyny Frankiewicz (NCBJ), na którym autorka zaprezentowała efekty poszukiwania sygnału anihilacji ciemnej  materii we wnętrzu Ziemi. Nagrodę zwyciężczyni wręczał m.in. prof. Kajita - laureat nagrody Nobla z 2015 roku. ----

Francuskie odznaczenia dla naukowców z NCBJ

W poniedziałek 11 czerwca ambasador Republiki Francuskiej w Polsce, Jego Ekscelencja pan Pierre Lévy odznaczył czterech pracowników NCBJ Orderami Palm Akademickich. Wyróżnienie jest wyrazem uznania dla zasług odznaczonych dla rozwoju współpracy naukowej Francji i Polski. Osoby odznaczone to panowie Grzegorz Wrochna, Tomasz Jackowski, Jacek Jagielski i Krzysztof Kurek. ----

Zmiana terminów w procesie rekrutacji na studia doktoranckie phd4gen.pl

Ważna wiadomość związana z rekrutacją na studia doktoranckie w ramach projektu “Nowe koncepcje reaktorów i analiz bezpieczeństwa dla Programu Polskiej Energetyki Jądrowej”:  Z przyczyn formalnych pierwsza rudna zgłoszeń kandydatów zostaje przesunięta na dzień 28 czerwca 2018 roku na godzinę 17.00. Egzaminy na studia rozpoczną się 11 lipca a wyniki zostaną ogłoszone 17 lipca 2018. ----

Dyrektor Agencji Energii Jądrowej OECD w Świerku

29 maja odwiedził Świerk pan William D. Magwood IV, Dyrektor Generalny Agencji Energii Jądrowej OECD wraz z twarzysząca mu delegacją. Spotkaniu w NCBJ przewodniczył pan Andrzej Piotrowski, doradca ministra energii, a udział wzięli także profesor Andrzej Chmielewski, dyrektor Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) oraz gospodarze - kierownictwo NCBJ z dyrektorem, profesorem Krzysztofem Kurkiem. ----

O projekcie CERAD na konferencji NOMATEN

W ramach trzydniowej konferencji roboczej NOMATEN Scientific Workshop (Świerk, 15-17.05.2018 r.) zorganizowano sesję równoległą młodych badaczy radiofarmaceutyków oraz sesję plenarną dotyczącą radiofarmaceutyków, która zakończyła się dyskusją okrągłego stołu. Na obu sesjach wygłoszono w sumie kilkanaście referatów, w tym trzy referaty plenarne. ----

Strony