II konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO

Wspólne Przedsięwzięcie TANGO ma na celu wsparcie wdrażania w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie prowadzenia badań podstawowych Program skierowany jest do jednostek naukowych podejmujących, działania dotyczące praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników badań podstawowych.


Nabór wniosków wstępnych będzie prowadzony od 15 grudnia 2015 r. do 15 marca 2016 r. (do godz. 23.59) w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem  https://osf.opi.org.pl.


Szczegółowe informacje dotyczące Programu oraz dokumentacja konkursowa  dostępne są na stronach internetowych: www.ncbr.gov.pl oraz www.ncn.gov.pl.


Wszelkie pytania związane z konkursem można kierować:

  • na adres e-mail: informacja@ncn.gov.pl, w przypadku pytań dotyczących etapu I (nabór wniosków wstępnych),
  • na adres e-mail: tango@ncbr.gov.pl, w przypadku pytań dotyczących etapu II (nabór wniosków pełnych) oraz realizacji projektów.

Strona konkursu NCBiR :

http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/tango/konkurs-nr-2/aktualnosci/art,...