Dr Kamila Kowalska

Dr Kamila Kowalska

(BP2) Zakład Fizyki Teoretycznej

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

00-681 Warszawa, ul. Hoża 69,

pok. 17

tel. 22 5532161

e-mail: kamila.kowalska@ncbj.gov.pl

 

Zainteresowania badawcze

  1. Fizyka poza Modelem Standardowym
  2. Analiza danych z LHC w modelach Nowej Fizyki
  3. Supersymetria
  4. Asymptotyczne bezpieczeństwo w kwantowych teoriach pola
  5. Fizyka zapachu, anomalie w procesach ze zmianą zapachu

 

Dr Kamila Kowalska