Komunikat WBN - 5 listopada 2019 osiągnięto maksymalną liczbę 2092 artykułów otwartych

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) poinformowała, że 5 listopada 2019 osiągnięto maksymalną liczbę 2092 artykułów otwartych, które mogły zostać opublikowane w ramach licencji krajowej Springer w 2019 r. Program publikowania Springer został zawieszony i zostanie wznowiony na początku 2020 r. Autorzy artykułów, które zostaną zaakceptowane do publikacji w czasopismach hybrydowych Springer w okresie przejściowym mają wybór publikowania w modelu subskrypcyjnym lub otwartym na własny koszt. Natomiast w ramach programu publikowania otwartego Elsevier (program A z pełnym finansowaniem) do 6 listopada 2019 zostało zgłoszone niecałe 100 artykułów, więc ponad 400 artykułów pozostaje nadal do wykorzystania w listopadzie i grudniu bieżącego roku.

Więcej informacji na stronie:

https: //wbn. icm. edu. pl/komunikaty/

https: //wbn. icm. edu. pl/licencje/#elsevier_oa

Z wyrazami szacunku

Ewa Korpikiewicz –Sadoch

Kierownik Biblioteki NCBJ