Menu odnośników dodatkowych

Konkursy na projekty badawcze

EUREKA – NCBR- Poland Call for Projects 23/09/2021

W załączeniu skrótowe informacje o naborach na projekty organizowanych przez NCBIR w ramach EUREKi, międzyrządowej inicjatywy, której stroną jest Polska plus szczegółowe informacje o konkursie Poland Call for Projects (24. września 2021) Eureka | poland-call-2021 (eurekanetwork.org) ----