Menu odnośników dodatkowych

Konkursy na projekty badawcze FNP

START 2023 – Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otwiera nabór wniosków do konkursu w programie START, w którym młodzi uczeni mogą zdobyć stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe. Nabór będzie prowadzony do 31 października 2022 r. ----

START 2022, 24/09/2021 – 22/11/2021

Szanowni Państwo, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FnP) zaprasza do złożenia wniosku w ramach programu START 2022. ----

Strony