Menu odnośników dodatkowych

Konkursy spoza głównych kategorii

Szkolenie Horyzont Europa dla naukowców – 7 września 2022 r.

Bran­żowy Punkt Kon­tak­towy Tech­no­lo­gie Nisko­emi­syjne i Czy­sta Ener­gia zapra­sza na szko­le­nie Hory­zont Europa dla naukow­ców – moż­li­wo­ści wspar­cia dla badań w obsza­rze czy­stej ener­gii. ----

International Awards in Physical sciences, Mathematics and Computer science - 2023 Call for nomination (11/04/2022 – 31/05/2022)

Created in 1998, the L’Oréal-UNESCO For Women in Science International Awards recognize and support eminent women in science throughout the world. Each year, five Laureates are recognized for their contributions to the advancement of science, in Life Sciences or Physical Sciences, Mathematics and Computer Science in alternating years. ----

Eiffel Excellence 10/2021 – 12/2021

W załączeniu informacja o programie stypendialnym Eiffel Excellence przeznaczonym dla studentów i doktorantów zainteresowanych studiami we Francji. ----

Program ETH Zurich Postdoctoral Fellowship

Zapraszam do zapoznania się z ofertą Programu ETH Zurich Postdoctoral Fellowships. ----

AXA Research Fund Team - kolejny nabór na podoktoranckie projekty stypendialne.

Axa Research Fund Team  - kolejny nabór na podoktoranckie projekty stypendialne w ramach tematu: "Preventing Long-Term Exposure to Harmful Substances and Mitigating its Impacts". ----

Strony