Menu odnośników dodatkowych

Konkursy na projekty badawcze NCBiR

LIDER XIV

LIDER XIV - program skierowany do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowcó... Termin składania wniosków: 17.02. 2023 r. do 08 maja 2023 r. (do godziny 16:15) ----

NCBR - 2022 calls calendar

Please find attached the table with calls for proposals planned to launch by the National Centre for Research and Development in 2022. ----

Konkurs LIDER XIII

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 80 mln PLN, z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania. ----

INFOSTRATEG III 01/12/2021 – 27/01/2022

NCBR ogłosił nabór wniosków w III konkursie programu INFOSTRATEG. Program został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Trzeci konkurs w ramach Programu ma na celu wybór wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje temat zgłoszony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. ----

EUREKA – NCBR- Innovative SMEs 02/09/2021 – 04/11/2021

W załączeniu informacja o naborze realizowanym w formule Cofund+ Innovative SMEs w ramach Horyzontu Europa będącego kontynuacją programów w EUROSTARS i EUROSTARS-2, tj. programów Inicjatywy EUREKA. ----

Strony