Menu odnośników dodatkowych

Konkursy na projekty badawcze NCN

SONATINA 7 ( 15/12/2022 – 15/03/2023 )

SONATINA 7 - konkurs na projekty badawcze. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych. ----

SHENG 3 ( 15/12/2022 – 15/03/2023 )

SHENG 3- konkurs dwustronny na polsko-chińskie projekty badawcze. Jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki (zwane dalej „NCN”) z chińską agencją National Natural Science Foundation of China (zwaną dalej „NSFC”), zgodnie z procedurą oceny równoległej. Oznacza to, że obie agencje prowadzą równoległą ocenę formalną i merytoryczną wniosków, a finansowanie otrzymają tylko te projekty, które uzyskają rekomendację NCN i NSFC. ----

WEBINAR – POLONEZ BIS 3

  Webinar for host institutions – POLONEZ BIS 3 11 October 2022   more information and registration: ----

OPUS 24 (15/09/2022 – 15/12/2022)

OPUS – konkurs obejmujący finansowanie projektów badawczych prowadzonych we współpracy międzynarodowej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań: ----

SONATA 18(15/09/2022 – 15/12/2022)

SONATA – konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (czyli w okresie od 1.01.2015 – 31.12.2020). Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy. ----

Strony