Lokalizacja

Otwock-Świerk, ul. Andrzeja Sołtana 7

Kompleks Jądrowy Świerk znajduje się w odległości ok. 30 km na południowy wschód od Warszawy (ok. 5 km na wschód od Otwocka). Zajmuje on teren 44 ha – ogrodzony, strzeżony i wyposażony w dedykowaną infrastrukturę techniczną – m.in. trzy linie zasilania energią elektryczną i własne ujęcie wody. Na terenie Kompleksu Jądrowego znajduje się większość zakładów naukowych NCBJ oraz administracja, swoją siedzibę maja również Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.

Wygodny dojazd do Świerka umożliwia szosa lubelska - droga krajowa nr 17. Jadąc z Warszawy w kierunku Lublina na 13 km przed Kołbielą należy skręcić w prawo.

Uwaga. Niektóre starsze mapy błędnie pokazują ul. Sołtana w Otwocku-Świdrze.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych zapewnia pracownikom i gościom Ośrodka transport regularnymi liniami autobusów pracowniczych, łączącymi Świerk z Warszawą, Otwockiem i licznymi okolicznymi miejscowościami.

Warszawa, ul. Hoża 69

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Warszawska filia Narodowego Centrum Badań Jądrowych zlokalizowana jest przy ul. Hożej 69. Zajmuje ona dwupiętrowy pawilon usytuowany na wspólnej posesji wspólnie z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, w którym ulokowane są zakłady: Reakcji Jądrowych, Fizyki Wielkich Energii oraz Fizyki Teoretycznej. Po przeciwnej stronie posesji, w hali przylegającej do gmachu Wydziału Fizyki, znajduje się akcelerator elektrostatyczny typu Van de Graaff’a „LECH” wykorzystywany przez naukowców z Zakładu Reakcji Jądrowych.

Łódź, ul. Uniwersytecka 5

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Łódzka filia Narodowego Centrum Badań Jądrowych zlokalizowana jest przy ul. Uniwersyteckiej 5. Mieści się tutaj Zakład Fizyki Promieniowania Kosmicznego. W pobliżu budynku znajduje się układ detektorów rejestrujących Wielkie Pęki Atmosferyczne (łódzki hodoskop do rejestracji WPA).