Kurs "Radiation Risk Appraisal in Nuclear Medicine" projektu SINFONIA

W dniach 2-5 października 2023 w Warszawie odbędzie się kurs "Radiation Risk Appraisal in Nuclear Medicine" prowadzony w ramach projektu SINFONIA. 

Kurs jest organizowany przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny, a poprowadzi go prof. dr hab. inż. Renata Mikołajczak z OR POLATOM.

Zgłoszenia na kurs będą przyjmowane do 28 czerwca, maksymalnie może zgłosić się 6 osób. 

W sprawie zgłoszeń oraz innych pytań, prosimy o kontakt z prof. Mikołajczak: renata.mikolajczak@polatom.pl

Szczegóły dotyczące zgłoszenia, opis oraz program kursu są dostępne w załączniku poniżej (wyłącznie w języku angielskim).