MARIA

jedyny polski reaktor jądrowy o mocy cieplnej 30 MW. Jeden z najlepszych reaktorów badawczych w Europie. Nosi imię Marii Skłodowskiej Curie. Jego budowę rozpoczęto w czerwcu 1970 r., a uruchomiony został w grudniu 1974 w ówczesnym Instytucie Badań Jądrowych (IBJ). Jest to reaktor doświadczalno-produkcyjny używany m.in. do produkcji radioizotopów dla medycyny.
Slajd: 
11