Nasi wybitni poprzednicy - fizycy z IBJ, IPJ, NCBJ zajmujący się badaniami podstawowymi

 • Bronisław Buras (1915 - 1994)

Bronisław Buras

Ludwik Dobrzyński - Wspomnienie o B. Burasie, Postępy Fizyki 46, 303 (1995)

 • Eryk Infeld (1940 - 2019)

Eryk Infeld

Wspomnienie o prof. Eryku Infeldzie

 • Wojciech Królikowski (1926 - 2019)

Wojciech Królikowski

Stanisław Mrówczyński - Wspomnienie o W. Królikowskim, Gazeta Wyborcza 1 maja 2019

 • Leszek Łukaszuk (1938 - 2007)

Leszek Łukaszuk

Wspomnienie o L. Łukaszuku, CERN Courier 47, 38 (2007)
Wspomnienie o L. Łukaszuku, Gazeta Węgrowska 317, 10 (2007)
Wspomnienie o L. Łukaszuku, Raport Roczny IPJ (2007)

 • Ryszard Rączka (1931 - 1996)

Ryszard Rączka

Eryk Infeld - Wspomnienie o R. Rączce, Annual Report 1996

 • Adam Sobiczewski (1931 - 2017)

Adam Sobiczewski

Zygmunt Patyk - Wspomnienie o A. Sobiczewskim

 • Andrzej Sołtan (1897 - 1959)

Andrzej Sołtan

Zdzisław Wilhelmi - Życie i dzieło Andrzeja Sołtana - W dwudziestą rocznicę śmierci, Postępy Fizyki 31, 379 (1980)

 • Ziemowid Sujkowski (1933 - 2006)

Danuta Chmielewska, Tomasz Matulewicz, Sławomir Wycech, Paweł Żuprański - Wspomnienie o Z. Sujkowskim, Postępy Fizyki 58, 73 (2007)

 • Jerzy Wdowczyk (1935 - 1996)

Jerzy Gawin - Wspomnienie o J. Wdowczyku

 • Janusz Wilczyński (1938 - 2015)

Adam Sobiczewski - In memoriam Janusz Wilczyński, Nuclear Physics News 26, 38 (2016)

 • Przemysław Zieliński (1926 - 1991)

Joanna M. Stepaniak - Wspomnienie o P. Zielińskim, Postępy Fizyki 44, 71 (1993)

strona w budowie...