Badawczy reaktor jądrowy MARIA

Reaktor MARIA

Badawczy reaktor jądrowy MARIA jest (po wyłączeniu starszego reaktora EWA 24 lutego 1995 r.) jedynym w Polsce działającym reaktorem jądrowym. Jego moc wynosi 30 MW.

Jego budowę rozpoczęto w czerwcu 1970 r., a uruchomiony został w grudniu 1974 w ówczesnym Instytucie Badań Jądrowych (IBJ).

Jest to reaktor doświadczalno-produkcyjny obecnie przeznaczony do następujących celów:

  • napromieniań materiałów tarczowych do produkcji radioizotopów,
  • badań materiałowych i technologicznych
  • neutronowego domieszkowania materiałów półprzewodnikowych,
  • neutronowej modyfikacji materiałów,
  • badań fizycznych i neutronograficznych,
  • wykorzystania wiązek neutronów dla celów medycznych,
  • celów szkoleniowych w zakresie fizyki i techniki reaktorowej.
Woda w reaktorze MARIA
Reaktor MARIA (foto: Marek Pawłowski / NCBJ)
Reaktor MARIA w ośrodku Świerk (foto: NCBJ)
Reaktor MARIA (foto: NCBJ)
Reaktor MARIA - komora gorąca (foto: NCBJ)
Reaktor MARIA - basen wypalonych elementów paliwowych (foto: NCBJ)
Reaktor MARIA - basen wypalonych elementów paliwowych (foto: NCBJ)
Reaktor MARIA - rdzeń w czasie przerwy w pracy, bez wody (foto: NCBJ)
Reaktor MARIA (foto: NCBJ)
Reaktor MARIA (foto: NCBJ)
Reaktor MARIA - koło ratunkowe przy basenie :-) (foto: NCBJ)
Reaktor MARIA - rdzeń i kanały poziome (foto: NCBJ)
Reaktor MARIA - promieniowanie Czerenkowa (foto: NCBJ)
Reaktor MARIA - rdzeń (foto: NCBJ)
Reaktor MARIA -sterownia (foto: NCBJ)
Reaktor MARIA - komory gorące (foto: NCBJ)
Reaktor MARIA - śluza wejściowa (foto: NCBJ)
PAD zwiedza reaktor MARIA (foto: NCBJ)
Wycieczka edukacyjna do reaktora MARIA - Dni Otwarte 2018 (foto: NCBJ)
Reaktor MARIA z lotu ptaka (foto: NCBJ)