Zapisy na najbliższy cykl wycieczek edukacyjnych (wrzesień-grudzień 2018) będą prowadzone telefonicznie
(+48 22 273 16 12) od dnia 20 sierpnia 2018 r., od godz. 8.30 do 15.00. Więcej informacji...

Wykłady specjalistyczne

Dział Edukacji i Szkoleń oferuje następujące wykłady dla grup osób o pogłębionych zainteresowaniach fizyką (do zrozumienia treści wykładu specjalistycznego wymagana jest wiedza bardziej zaawansowana):

Temat wykładu Czas trwania
Ryzyko związane z promieniowaniem jonizującym (z elementami radiobiologii) 45 min
Zastosowanie fizyki jądrowej w medycynie 45 min
Zastosowanie metod jądrowych w technice i życiu codziennym 45 min
Dualizm korpuskularno-falowy i inne „szaleństwa” mechaniki kwantowej 60 min
Jądrowe metody badań ciał stałych i cieczy 45 min
Od działa elektronowego do akceleratora – wykład z pokazami 30 min
Detektory promieniowania jonizującego – wykład z pokazami 30 min
Odpady promieniotwórcze: problemy i rozwiązania – zwiedzanie wystawy 30 min

 

Koszt wykładu określa cennik dostępny tutaj: — CENNIK —

Na życzenie jesteśmy w stanie w niektórych wypadkach przygotować wykład na zadany temat, po uzgodnieniu z nauczycielem.

Szczegóły dotyczące sposobu zorganizowania wycieczki dostępne są tutaj.

Szczegółowych informacji udziela:
Dział Edukacji i Szkoleń
tel. 22 273 16 12
fax. 22 273 11 40
deis@ncbj.gov.pl