Menu odnośników dodatkowych

Produkty

Usługi

W ramach świadczonych usług oferujemy szerokiemu gronu odbiorców: ----

Akceleratory przemysłowe

Oferujemy: akceleratory do radiografii, akcelerator do napromieniania żywności. Akceleratory do radiografii zapewniają wykrywanie wad w obiektach stalowych o grubościach do 1 m; przeznaczone są głównie do przemysłowej kontroli konstrukcji mostów, wiaduktów, etc. Akceleratory do napromieniania żywności pozwalają na sterylizację na skalę półprzemysłową nie tylko produktów żywnościowych, ale również innych wyrobów w tym wyrobów i materiałów medycznych. ----

Analizator wielokanałowy TUKAN

Wielokanałowy analizator Tukan 8k jest sterowanym komputerowo urządzeniem przeznaczonym do pomiarów i analizy widm impulsów z detektorów promieniowania jonizującego (scyntylacyjnych lub półprzewodnikowych). Może pracować w trybie analizy amplitudowej (tryb MCA) lub w trybie pomiarów czasowych (MCS). ----

Aparatura do pomiarów spektrometrycznych

Zestaw spektrometryczny składający się z detektora scyntylacyjnego NaJ(Tl) oraz zasilacza wysokiego napięcia i wzmacniacza spektrometrycznego umieszczonego w kasecie typu Euro 3U. Zestaw ten wraz z wielokanałowym analizatorem Tukan8k stanowi kompletny układ pomiarowy do spektrometrii promieniowania jonizującego. ----