Menu odnośników dodatkowych

Osiągnięcia i nagrody

SONATA na kosmologię bez teorii zaburzeń

dr Jan Jakub Ostrowski (foto: Natalia Oliwiak)
Dr Jan Jakub Ostrowski z Zakładu Fizyki Teoretycznej NCBJ będzie starał się wyjaśnić niektóre zagadki kosmologiczne bez użycia rachunku perturbacyjnego lecz w ramach pełnych równań Ogólnej Teorii Względności. Jego projekt zatytułowany „Kosmologia bez teorii zaburzeń” otrzymał grant w konkursie SONATA rozstrzygniętym przez Narodowe Centrum Nauki. ----

SONATA na obliczenia teoretyczne dla tomografii hadronów

Struktura kwarkowa protonu https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quark_structure_proton.svg
Projekt dra Pawła Sznajdera z Zakładu Fizyki Teoretycznej NCBJ zatytułowany „Badanie trójwymiarowej struktury nukleonu w planowanym zderzaczu elektron-jon” uzyskał grant Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA. Obliczenia będą miały ogromne znaczenie dla przyszłego zderzacza elektron-jon (EIC), który powstanie w USA. ----

PRELUDIUM na badanie stali umacnianych nowymi tlenkami

Małgorzata Frelak-Kozak - LBM (foto: NCBJ)
Mgr inż. Małgorzata Frelek-Kozak (LBM) otrzymała grant Narodowego Centrum Nauki przyznany w konkursie Preludium. Projekt pt. „Wpływ rodzaju tlenku wzmacniającego na właściwości mikrostrukturalne i mechaniczne stali ODS” przewiduje wytworzenie i zbadanie stali ODS wzmacnianych tlenkiem glinu Al2O3  oraz tlenkiem cyrkonu ZrO2. ----

Dr inż. Karol Wawrzyniak wszedł w skład zespołu ds. OZE

W dniu 02 kwietnia br. Minister klimatu Michał Kurtyka powołał Zespół do spraw Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki jako organ opiniodawczo-doradczy ministra właściwego do spraw klimatu oraz energii. Dr inż. Karol Wawrzyniak z Interdyscyplinarnego Zakładu Analiz Energetycznych, NCBJ, został osobą odpowiedzialną za obszar lokalnego wymiaru energii. ----

16 milionów na badania kliniczne terapii tandemowej

Projekt „Zastosowanie terapii tandemowej LutaPol/ItraPol (177Lu/90Y-DOTATATE) jako skutecznego narzędzia w leczeniu nowotworów neuroendokrynnych” koordynowany przez OR POLATOM został zakwalifikowany do finansowania w konkursie Agencji Badań Medycznych na wsparcie dla niekomercyjnych badań klinicznych. ----

Strony