Prof. dr hab. Marek Moszyński

Profesor Marek Moszyński zmarł 27.12.2022 r.

Zakład Fizyki Detektorów i Diagnostyki Plazmy, TJ3
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
05-400 Otwock,
ul. A. Sołtana 7,
bud. Fizyki, pok. 250
tel. 22 273 15 86

marek.moszynski@ncbj. gov. pl

Prof. dr hab. Marek Moszyński

Zainteresowania badawcze

Aktywność naukowa prof. Moszyńskiego jest głównie związana z technikami i metodyką detekcji promieniowania jądrowego. Jest światowym ekspertem w technikach scyntylacyjnych oraz w szybkich pomiarach czasowych i detekcji neutronów. Był członkiem zespołu, który opracował pierwszy tomograf PET z wykorzystaniem informacji o czasie przelotu kwantów anihilacyjnych w LETI, Grenoble, oraz odkrył szybką składową impulsu świetlnego w scyntylatorze BaF2. Obecnie, wraz z Zespołem, jest zaangażowany w badania nowych nieorganicznych scyntylatorów, nowoczesnych fotodetektorów i różnorodnej problematyki detekcji scyntylacyjnej w fizyce oraz w zastosowaniu do medycyny nuklearnej oraz kontroli granic.

Publikacje naukowe

Prof. Moszyński jest autorem ponad 300 publikacji w referowanych czasopismach, głównie w Nuclear Instruments and Methods A i IEEE Transactions on Nuclear Science oraz JINST. Indeks cytowań, WEB of Science, wykazuje ponad 8000 cytowań, w tym ok. 400 rocznie w ostatnich 10-ciu latach, oraz tzw. czynnik Hirscha równy 45.

Google Scholar - Lista publikacji prof. Marka Moszyńskiego

Informacje dodatkowe

Prof. Moszyński jest od wielu lat cenionym recenzentem w Nuclear Instruments and Methods, IEEE Transactions on Nuclear Science i szeregu innych wiodących periodyków naukowych (ok. 20–30 recenzji rocznie). Jest członkiem Advisory Editorial Board w Nuclear Instruments and Methods A i Zespółu Edytorów w Journal of Instrumentation (JINST). Prof. Moszyński w latach 2000–2015 był członkiem TransNational Committee, a w latach 2002-2004 był wybranym członkiem Radiation Steering Committee of IEEE/ Nuclear and Plasma Science Society.

W 1982 r. otrzymał nagrodę im. Von Hevesy na Trzecim Światowym Kongresie Medycyny Nuklearnej i Biologii w Paryżu. W 2000 r. otrzymał, jako trzeci Europejczyk, amerykańską nagrodę Merit Award przyznaną przez IEEE/Nuclear and Plasma Science Society, a w 2018 r. otrzymał nagrodę im. Prof. Glenna Knolla przyznaną również przez IEEE/Nuclear and Plasma Science Society. Od 1-go stycznia 2006 prof. Moszyński został wybrany IEEE Fellow. W 2007 otrzymał w Kraju prestiżową nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dziedzinie nauk stosowanych.

W 1989 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2005 i 2015 otrzymał Krzyż Kawalerski i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. dr hab. Marek Moszyński