Prof. dr hab. Wojciech Wiślicki

Dyrektor Departamentu Badań Układów Złożonych (DUZ) i Centrum Informatycznego Świerk
02-093 Warszawa, ul. Pasteura 7, pok. 513, tel +48 22 273 16 80, tel +48 22 273 29 38
05-400 Otwock-Świerk, ul. Andrzeja Sołtana 7, bud. 88, pok. 4, tel. +48 22 273 1680

Zainteresowania badawcze

  1. Symetrie dyskretne C, P i T w układach elementarnych, ich związki z fizyką poza Modelem Standardowym, supersymetrią i ciemną materią,
  2. Podstawy mechaniki kwantowej, dekoherencja, splątanie kwantowe,
  3. Technologie przetwarzania danych w wielkiej skali, big data,
  4. Zastosowania medyczne technik komputerowych.

Główne projekty naukowe:

  1. Kierownik grupy NCBJ w eksperymencie LHCb przy Large Hadron Collider w CERNie.
  2. Kierownik grupy NCBJ w eksperymencie KLOE-2 w Laboratori Nazionali di Frascati.

Prof. dr hab Wojciech Wiślicki

Prof. dr hab Wojciech Wiślicki