Menu odnośników dodatkowych

Aktualności

NCBJ nie obserwuje wzrostu poziomu promieniowania

Informujemy, że NCBJ nie ma żadnej informacji na temat rzekomej awarii lub groźby awarii elektrowni jądrowej w Belgii. Urządzenia pomiarowe NCBJ nie wykazały w ostatnim okresie żadnych anomalii w poziomie promieniowania. ----

Pierwszy krok na drodze do przetwarzania danych z XFEL-a w Świerku

1 września 2017 r. podpisano „Memorandum of Understanding” pomiędzy NCBJ a European XFEL GmBH dotyczące ewentualnego udziału Centrum Informatycznego Świerk (CIŚ) w przetwarzaniu danych generowanych w czasie prowadzenia eksperymentów naukowych na laserze na swobodnych elektronach w Hamburgu. ----

European XFEL rozpoczął fazę badań

1 wrześna 2017 r. uroczyście zainaugurowano w Hamburgu rozpoczęcie fazy badawczej lasera na swobodnych elektronach European XFEL. Urządzenie daje zupełnie nowe możliwości eksperymentalne i pomiarowe fizykom, chemikom, biologom i inżynierom z całego świata. NCBJ jest jego współwłaścicielem. ----

T2K prezentuje dane wskazujące na możliwość łamania symetrii CP przez neutrina

Wstępna analiza najnowszych danych T2K pozwala na poziomie 95% ufności (2σ) odrzucić hipotezę, że oscylacje neutrin i antyneutrin zachodzą z tym samym prawdopodobieństwem. W 2017 r., mając dwukrotnie więcej danych dla neutrin w porównaniu z rokiem 2016, T2K przeprowadziło nową analizę danych neutrinowych i antyneutrinowych używając nowego algorytmu rekonstrukcji oddziaływań w dalekim detektorze, Super-Kamiokande. Wyniki te zostały dziś zaprezentowane na seminarium KEK w Tsukubie w Japonii. ----

VIRGO rozpoczyna zbieranie danych w kampanii obserwacyjnej O2

Zakończyła się wieloletnia modernizacja europejskiego detektora fal grawitacyjnych VIRGO. W dniu 1 sierpnia 2017 roku VIRGO oficjalnie dołączył do kampanii obserwacyjnej O2 (Observational Run 2), rozpoczynając zbieranie danych wspólnie z dwoma amerykańskimi detektorami LIGO. W eksperymentach uczestniczą m.in. naukowcy z NCBJ. ----

Strony