Archiwum prac doktorskich

Autor Rok Tytuł
Pyszniak Krzysztof 2016 Wykorzystanie zjawisk towarzyszących bombardowaniu jonowemu w diagnostyce procesu implantacji
Rosiński Marcin 2012 Badanie procesów generacji i zastosowania jonów produkowanych laserem dla modyfikacji materiałów półprzewodnikowych
Sibczyński Paweł 2015 Badanie zjawiska fotorozszczepienia do monitoringu granic w celu wykrywania materiałów rozszczepialnych
Siegień-Iwaniuk Katarzyna 2012 Weak interaction studied in a few electron atomic ions
Sokołowski Marcin 2007 Investigation of astrophysical phenomena in short time scales with the "Pi of the Sky" apparatus
Strojek Izabela 2012 Wpływ struktury jądra 20Ne na reakcje z jego udziałem
Surała Władysław 2016 Badania wiązek elektronowych i promieniowania rentgenowskiego w układach typu Plasma-Focus
Szabelski Adam 2016 Pomiar wkładu gluonów do efektu Siversa w eksperymencie COMPASS
Szewczak Kamil 2015 Ocena narażenia radiologicznego podczas badań fuzyjnych na układzie PF-1000
Sznajder Paweł 2015 Badanie azymutalnych asymetrii dla ekskluzywnej leptoprodukcji mezonów wektorowych na poprzecznie spolaryzowanych protonach i deuteronach
Tarchalski Mikołaj 2016 Pomiary grzania jądrowego w reaktorze MARIA wraz z wdrożeniem neutronowego i fotonowego schematu obliczeń
Traczyk Piotr 2006 Search for Massive Randall-Sundrum Graviton Excitations in the CMS Experiment at the LHC
Trojanowski Sebastian 2015 Supersymetryczna ciemna materia w świetle obecnych poszukiwań nowej fizyki
Zadrożny Adam 2015 Search for gravitational waves in coincidence with optical observations
Załoga Dobromił 2017 Badania emisji promieniowania widzialnego i rentgenowskiego oraz oceny temperatury elektronowej w wyładowaniach typu Plasma-Focus

Strony